Wat zijn de 3 principes?

De 3 principes, oftewel the three principles, zijn: levensenergie (mind), bewustzijn (consciousness) en het denken (thought). Ga ervan uit dat ieder mens een aangeboren welzijn heeft. Je bent van nature geestelijk gezond en alles wat je nodig hebt om jouw leven te leiden, is al aanwezig in jezelf. Als een natuurlijke wijsheid.

De 3 principes zijn niet nieuw, het zijn simpelweg de 3 principes waarmee de werking van de menselijk ervaring altijd uitgelegd kan worden. Al zo lang de mens bestaat, hebben heel veel wijze mensen dit proberen uit te leggen. De meeste religies zijn oorspronkelijk gebaseerd op deze principes.

In de 20e eeuw was er een Schot, genaamd Sydney Banks, die deze principes zo simpel uit kon leggen, dat hij vele mensen inspireerde. In Amerika en Engeland is zijn uitleg van de menselijke ervaring verder verspreid onder de term ‘three principles’. In deze landen (en inmiddels wereldwijd) zijn vele mensen in verschillende beroepsgroepen (artsen, psychiaters, psychologen, gevangenis- en jongerenwerkers, onderwijzers) die anderen helpen met dit gedachtegoed.

Coaching vanuit de 3 principes is niet gebaseerd op het geven van advies, of het aanleren van handige strategieën, maar op het verkrijgen van inzicht over de beleving van jouw leven. Mensen die inzicht hebben in de drie principes, geven aan dat ze meer rust in hun hoofd ervaren en een gelukkiger leven leiden dan toen ze nog niet bekend waren hiermee.