Privacybeleid

Privacyverklaring Annebelle de Nooy

In deze privacyverklaring omschrijf ik hoe ik met persoonsgegevens om ga.

Bedrijf

 • Annebelle de Nooy werkt als zelfstandige op het gebied van persoonlijke coaching, training en ontwikkeling en in het onderwijs voor jongeren en jongvolwassenen.
 • Annebelle de Nooy is gevestigd aan de Prinses Margrietstraat 7 te Elst (gld.)
 • Website: www.annebelledenooy.nl
 • E-mail: welkom@annebelledenooy.nl
 • KvK-nr: 68781970

Doel van de verzamelde gegevens

Annebelle de Nooy verzamelt persoonsgegevens met als doel om je een nieuwsbrief, informatie of factuur toe te kunnen sturen. Je hebt de persoonsgegevens zelf aan Annebelle de Nooy verstrekt omdat je een klant bent, informatie hebt gevraagd of je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Ook is het mogelijk dat je gegevens bij Annebelle de Nooy bekend zijn omdat je ooit deelnemer was bij een training of andere activiteit die ondernomen is vanuit een van de bedrijfsactiviteiten van Annebelle de Nooy.

De volgende gegevens worden verzameld

Voor de nieuwsbrief:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die door Annebelle de Nooy verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode, plaatsnaam
 • E-mailadres
 • telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Verplichte gegevens

Sommige gegevens zijn verplicht om te geven om gebruik te kunnen maken van een van de diensten van Annebelle de Nooy. Zo is voor het toesturen van de nieuwsbrief het e-mailadres verplicht. Voor het toesturen van facturen zijn de volledige naam, het adres en woonplaats verplicht om te geven. Op de website wordt dit aangegeven met ‘veld verplicht’.

Ontvangers van de gegevens

Annebelle de Nooy is ontvanger van de gegevens. Annebelle de Nooy zal deze gegevens niet met derden delen. Gegevens die via website of nieuwsbrief verzameld worden, komen via de webhost [Xel] en nieuwsbriefrovider [Mailchimp] bij Annebelle de Nooy terecht.

Opslag periode. 

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard vanaf het moment van het eerste contact. Annebelle de Nooy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Nadat het contact is beëindigd worden de gegevens nog 12 maanden bewaard en daarna verwijderd.

E-mailadressen voor een nieuwsbrief blijven opgeslagen tot de persoon zelf actie onderneemt door het uitschrijven van zijn e-mailadres.

Rechten

Elke (potentiële) klant van Annebelle de Nooy heeft rechten. Annebelle de Nooy volgt hierin de geldende wetgeving. Als een (potentiële) klant een beroep wil doen op zijn/haar rechten, dan kan dat door schriftelijk (hieronder valt ook e-mail) contact op te nemen. Onderstaand een opsomming van de rechten:

 • Recht op inzage: je moet de persoonsgegevens van een persoon opsturen/delen als de persoon daarom vraagt.
 • Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door jou fout verwerkt? Dan moet je die aanpassen als daarom gevraagd wordt.
 • Recht op het indienen van een klacht: als iemand een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. Dit vermeld je onder de rechten.
 • Recht op overdracht: als jij een dienst aanbiedt en je klant besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft je klant het recht dat de gegevens door jou worden overdragen aan die andere partij.
 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: de persoon waarvan de gegevens bij jou opgeslagen liggen mag aangeven dat hij niet meer wil dat jij die gegevens gebruikt.

Beveiliging

Annebelle de Nooy doet er alles aan wat binnen de mogelijkheden ligt om veilig met alle persoonsgegevens om te gaan. Hardware wordt vergrendeld en is alleen voor Annebelle de Nooy toegankelijk. Clouddiensten worden alleen gebruikt als ze een verklaring voor de Europese AVG-privacy-wet hebben. Indien nodig en waar mogelijk wordt er versleuteling van e-mail-verzendingen gebruikt. Ook worden er tweestapsverificaties gebruikt als dit mogelijk is, bijvoorbeeld bij het gebruik van Mailchimp.

Versie: juni 2019