• Vlek op je bril

    In ons dorp woont een Italiaanse ijscoman. In de periode van het mooie weer, zo ongeveer van april tot oktober, gaat hij met een klein busje de straat op om ijs te verkopen. Hij gaat het dorp uit naar vaste locaties en als hij klaar is met venten, hoor je hem al van verre aan

    Lees verder
  • Punt zetten.

    Laatst vertelde een vriendin over een vergadering op haar werk. Er moest een besluit worden genomen over de inhoud van de volgende bijeenkomst. Het oorspronkelijke voorstel was om een functionele bijeenkomst te houden ter voorbereiding op de volgende vergadering. In een ronde werden reacties gegeven. Iemand stelde voor om er ook anderen bij uit te

    Lees verder